Управління боротьби з наркозлочинністю
Опубліковано 03 квітня 2024 року о 08:40

П О С Т А Н О В А від 13 квітня 2011 р. N 469 Київ "Деякі питання видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" Умови видачі дозволу:

     4.  Для  отримання  дозволу юридична особа подає особисто або 

через уповноважений нею орган чи особу державному адміністраторові 

або    до    структурного   підрозділу   з   питань   боротьби   з 

наркозлочинністю територіального органу Національної поліції заяву 

у  довільній  формі,  до  якої додаються  такі  документи: { Абзац

перший пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1345 ( 1345-2023-п ) від

05.12.2023 }

 

     {  Абзац  другий  пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ 

N 149 ( 149-2012-п ) від 15.02.2012 } 

 

   -   копія статуту    юридичної   особи   із   зазначенням   видів 

діяльності,  пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, що провадиться юридичною особою; 

 -    копії документів, що підтверджують право власності на об'єкти 

чи приміщення, призначені для провадження діяльності, пов'язаної з 

обігом  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин і прекурсорів 

(далі - об'єкти чи приміщення),  або договору  оренди  об'єкта  чи 

приміщення; 

   -  план-схема об'єкта  чи  приміщення з обов'язковим зазначенням 

безпосередніх місць провадження діяльності,  пов'язаної  з  обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 

    -  копії договору   про   охорону   об'єкта   чи  приміщення  та 

документів,  що  підтверджують  обладнання   приміщення   засобами 

охоронної та пожежної сигналізації; 

  -   витяг з  наказу про допуск до роботи з наркотичними засобами, 

психотропними  речовинами  і  прекурсорами  осіб  (із  зазначенням 

прізвища,  імені, по батькові, року народження, місця проживання і 

посади)  та  особи  (осіб),  відповідальної  за  їх  зберігання  і 

використання. 

     5. Юридична    особа,    діяльність    якої    пов'язана    з 

культивуванням,  перевезенням,  зберіганням  і  знищенням  рослин, 

включених  до таблиці I переліку ( 770-2000-п ), крім зазначених у 

пункті 4 цього Порядку документів, подає також копії: 

   -  документа, що  підтверджує  на  момент  подання  заяви  право 

власності  на  земельну  ділянку  або  постійного  користування чи 

оренди земельної ділянки; 

  -   документа, що  підтверджує   факт   придбання   в   суб'єктів 

насінництва   та  розсадництва,  внесених  до  Державного  реєстру 

виробників   насіння   і   садивного   матеріалу,   насіння    для 

культивування  рослин,  включених  до переліку ( 770-2000-п ) (для 

маку  -  першої  репродукції,  для  конопель  -  першої або другої 

репродукції); 

  -   витягу з карти-схеми земельної ділянки із  зазначенням  площі 

посіву, відстані до населених пунктів, лісових угідь, залізниці та 

автомобільних доріг місцевого значення; 

   -  договору про  охорону  місць  культивування,   зберігання   і 

знищення  рослин,  включених  до  списку  N  3  таблиці I переліку 

(  770-2000-п  ),  їх  пожнивних  залишків  та  додатку,  в  якому 

зазначається інформація про розташування сил і засобів підрозділів 

охорони. 

     У  разі  перевезення  частин  рослин, включених до списку N 3 

таблиці  I  переліку  (  770-2000-п  ),  або  їх  насіння,  яке не 

відповідає   вимогам   ГОСТ   12094-76   або   ГОСТ  9158-76  щодо 

відсоткового  вмісту  сміттєвих домішок, або їх пожнивних залишків 

для   подальшого   перероблення   (доочищення),   крім  зазначених 

документів,  подається  також  копія  договору  про  охорону таких 

частин  рослин  та  насіння  під  час перевезення і схема маршруту 

перевезення. 

     6. Копії  документів,  зазначених  у  пунктах  4  і  5  цього 

Порядку, завіряються в установленому порядку.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАКАЗ від 29.01.2018  № 52

"Про затвердження Вимог до об'єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин"                                                                      

 II. Технічні вимоги до місць концентрації


1. Технічні вимоги до місць концентрації закритого типу (приміщень):


1) приміщення, які використовуються для зберігання вилучених з незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, мають відповідати таким вимогам:


стіни еквівалентні за міцністю цегляним стінам завтовшки не менше 500 мм;


підлога і стеля еквівалентні за міцністю залізобетонній плиті завтовшки не менше 180 мм;


стіни, стельове перекриття, підлога, які не відповідають указаним вимогам, з внутрішнього боку по всій площі укріплені сталевими ґратами з прутів діаметром не менше 16 мм, розмір вічок яких не більше 150x150 мм. Ґрати приварюються до сталевих анкерів діаметром не менше 12 мм, замурованих у стіни, перекриття та підлогу на глибину не менше 120 мм або до закладних деталей залізобетонних конструкцій із сталевої смуги розмірами не менше 100x50x5 мм. Крок анкерів уздовж ґрат - не більше 750 мм;


вхідні двері місць концентрації справні, добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев'яні повнотілі завтовшки не менше 40 мм, мають не менше двох врізних несамозамикальних замків. Дерев'яні двері оббиті з обох боків листовим залізом завтовшки не менше 0,6 мм із загинанням країв листа на внутрішню поверхню дверей чи на торець полотна. Дверний отвір з внутрішнього боку додатково захищений решітчастими металевими дверима, виготовленими із сталевого прута діаметром не менше 16 мм, вічками не більше 150x150 мм, які зварені в місці кожного перетину. Дверна коробка виготовлена із сталевого профілю. У діючих місцях концентрації допускаються дерев'яні дверні коробки, посилені сталевими кутниками розміром 30x40 мм завтовшки не менше 5 мм, закріпленими в стіну штирями з арматурної сталі діаметром 10-12 мм та завдовжки 120-150 мм;


віконні отвори приміщень із внутрішнього боку чи між рамами обладнані металевими ґратами, виготовленими із сталевих прутів діаметром не менше 16 мм і відстанню між прутами по вертикалі та горизонталі не більше 150 мм. Кінці прутів ґрат замуровані в стіну на глибину не менше 80 мм та залиті бетоном. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю мають відповідати вищезазначеним показникам;


2) приміщення, які використовуються як аптечні склади, склади на фармацевтичних підприємствах для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку, приміщення, які використовуються для розроблення, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку, мають відповідати таким вимогам:


стіни еквівалентні за міцністю цегляним стінам завтовшки не менше 500 мм;


підлога і стеля еквівалентні за міцністю залізобетонній плиті завтовшки не менше 180 мм;


стіни, стельове перекриття, підлога, які не відповідають указаним вимогам, із внутрішнього боку по всій площі укріплені сталевими ґратами з прутів діаметром не менше 16 мм, розмір вічок яких не більше 150x150 мм. Ґрати приварюються до сталевих анкерів діаметром не менше 12 мм, замурованих у стіни, перекриття та підлогу на глибину не менше 120 мм або до закладних деталей залізобетонних конструкцій із сталевої смуги розмірами не менше 100x50x5 мм. Крок анкерів уздовж ґрат - не більше 750 мм;


вхідні двері місць концентрації справні, добре підігнані під дверну коробку, металеві, мають не менше двох врізних несамозамикальних замків. Дверний отвір із внутрішнього боку додатково захищений решітчастими металевими дверима, виготовленими із сталевих прутів діаметром не менше 16 мм, і мають вічка не більше 150x150 мм, які зварені в місці кожного перетину. Дверна коробка виготовлена із сталевого профілю;


віконні отвори приміщень із внутрішнього боку чи між рамами обладнані металевими ґратами, виготовленими із сталевих прутів діаметром не менше 16 мм і відстанню між прутами по вертикалі і горизонталі не більше 150 мм. Кінці прутів ґрат замуровані в стіну на глибину не менше 80 мм та залиті бетоном. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю мають відповідати вищезазначеним показникам;


3) приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку в закладах охорони здоров’я та закладах ветеринарної медицини (крім зазначених у підпунктах 4, 6 пункту 1 цього розділу), мають відповідати таким вимогам:


окрема кімната в капітальній будівлі з капітальними стінами та залізобетонним перекриттям (підлога, стеля) обладнана сейфами або металевими шафами, прикріпленими до підлоги (стіни);


вхідні двері місць концентрації справні, добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев’яні повнотілі, мають не менше двох врізних несамозамикальних замків;


віконні отвори приміщень із внутрішнього боку чи між рамами обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю мають відповідати металевим гратам;


4) приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку в аптеках, дільничних лікарнях, амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, сільських лікарських амбулаторіях та відділеннях закладів охорони здоров’я, у вимірювальних, діагностичних лабораторіях, лабораторіях ветеринарної медицини, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, у лабораторіях контролю якості, у лабораторіях експертних установ, у фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики або ліцензію на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, мають відповідати таким вимогам:


окрема кімната в капітальній будівлі обладнана сейфами або металевими шафами, прикріпленими до підлоги (стіни);


вхідні двері місць концентрації справні, добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев’яні повнотілі, мають не менше двох врізних  несамозамикальних замків;


віконні отвори приміщень із внутрішнього боку чи між рамами обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю мають відповідати металевим ґратам;


5) приміщення, які використовуються для зберігання прекурсорів списку № 2 таблиці IV Переліку, приміщення, які використовуються для розроблення, виробництва і використання прекурсорів списку № 2 таблиці IV Переліку (крім указаних у підпункті 6 пункту 1 цього розділу), мають відповідати таким вимогам:


зовнішні стіни капітальні;


внутрішні стіни несуміжні з безгосподарними приміщеннями або приміщеннями, що належать стороннім організаціям;


стіни і підлога з негорючих матеріалів;


вхідні двері справні, добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев’яні повнотілі, мають не менше двох врізних несамозамикальних замків;


віконні отвори приміщень із внутрішнього боку чи між рамами обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які мають відповідати металевим ґратам;


6) приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку в аптеках, дільничних лікарнях, амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, сільських лікарських амбулаторіях та відділеннях закладів охорони здоров’я, на постах денного стаціонару, у вимірювальних, діагностичних лабораторіях, лабораторіях ветеринарної медицини, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, у лабораторіях контролю якості, у лабораторіях експертних установ, у фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики або ліцензію на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (за умови одночасного щомісячного зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в яких загальна кількість діючої речовини не перевищує 10 грамів), та (або) які використовуються для зберігання прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, за умови місячного обсягу запасу цих речовин не більше ніж 15 кілограмів (літрів), мають відповідати таким вимогам:


окрема кімната в капітальній будівлі обладнана сейфами або металевими шафами, прикріпленими до підлоги, стіни;


вхідні двері добре підігнані під дверну коробку, металеві або дерев’яні повнотілі, мають не менше двох врізних несамозамикальних замків;


віконні отвори приміщень із внутрішнього боку чи між рамами обладнані металевими ґратами. Допускається використання декоративних ґрат чи жалюзі, які за міцністю мають відповідати металевим ґратам;


7) приміщення, які використовуються для здійснення господарської діяльності щодо зберігання та знищення рослин, уключених до таблиці І Переліку, мають відповідати таким вимогам:


вхідні двері виготовлені з металоконструкцій або з повнотілого дерева завтовшки не менше 40 мм. У разі меншої товщини полотно дерев'яних дверей оббивається зсередини суцільнозалізним листом завтовшки не менше 0,6 мм із загинанням країв листа на торець полотна;


двостулкові двері обладнані двома внутрішніми стопорними шпінгалетами або засувами, встановленими у верхній та нижній частинах дверного полотна. З метою захисту двостулкових дверей використовуються спеціальні двосторонні шпінгалетні затвори, які в разі замикання фіксуються врізними або навісними замками;


ангар (складське приміщення), який використовується для здійснення господарської діяльності із зберігання рослин, за винятком рослин роду коноплі для промислових цілей за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканабінолу не перевищує вмісту, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», виготовлений із металоконструкцій або з інших матеріалів (повнотілої цегляної чи кам'яної кладки, залізобетону чи еквівалентних за міцністю матеріалів) та має металевий дах. У разі покриття даху іншими матеріалами обов'язкова наявність дерев'яного, металевого, залізобетонного або з іншого матеріалу, еквівалентного за міцністю, перекриття;


віконні отвори та віконні прорізи (за наявності) обладнані металевими ґратами або захисними щитами і віконницями. Захисні щити та віконниці за конструкцією аналогічні вхідним дверям та мають затворні пристрої із внутрішнього боку.


2. Технічні вимоги до місць концентрації відкритого типу (об'єктів):


1) місця концентрації відкритого типу, які використовуються для обігу прекурсорів списку 2 таблиці IV Переліку, мають відповідати таким вимогам:


розміщені на майданчиках, які мають нижчу позначку щодо прилеглих будівель та населених пунктів;


територія ізольована від загальної території здобувача ліцензії (ліцензіата) і має окрему огорожу;


2) місця концентрації відкритого типу (об’єкти), які використовуються для здійснення господарської діяльності з культивування рослин, уключених до таблиці І Переліку, мають бути розташовані на відстані:


не менше ніж 0,5 км від населених пунктів;


не менше ніж 3 км від міст, що мають спеціальний статус, республіканського і обласного підпорядкування, а також від державного кордону України;


не менше 0,5 км від автомобільних доріг загального користування державного значення та залізничних шляхів сполучення, за винятком культивування рослин роду коноплі для промислових цілей за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканабінолу не перевищує вмісту, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;


3) територія місць концентрації відкритого типу (об’єктів), які використовуються для здійснення господарської діяльності, пов'язаної зі зберіганням і знищенням рослин, уключених до Переліку, має бути ізольована від загальної території суб'єкта господарювання, очищена від кущів і чагарників.


III. Технічні вимоги до оснащення місць концентрації


1. Технічні вимоги до оснащення місць концентрації закритого типу (приміщень):


1) приміщення, які використовуються для зберігання вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обладнуються багаторубіжними системами охоронної сигналізації.


Першим рубежем охоронної сигналізації захищається периметр будівельних конструкцій (вікна, двері, люки, вентиляційні канали, стіни, стелі, підлоги та інші елементи будівель, доступні для проникнення ззовні). Для захисту першого рубежу охоронної сигналізації застосовуються точкові електроконтактні та/або магнітоконтактні сповіщувачі.


Двері блокуються на відкривання і проломлювання. Вікна захищаються сигналізацією на відкривання і руйнування скла. Некапітальні стіни, стелі, місця вводу комунікацій - на проломлювання. Капітальні стіни, вентиляційні коробки - на руйнування та ударну дію.


Другим рубежем захищаються внутрішні об'єми, площі та внутрішні двері приміщень. Для захисту другого рубежу охоронної сигналізації застосовуються точкові електроконтактні та/або магнітоконтактні сповіщувачі.


Третім рубежем захищаються безпосередньо сховища, сейфи, металеві шафи та ящики, що використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. При цьому застосовуються точкові електроконтактні та/або магнітоконтактні сповіщувачі.


На окремі рубежі охоронної сигналізації підключаються точкові електроконтактні та/або магнітоконтактні сповіщувачі (кнопки) тривожної сигналізації, що використовуються персоналом, який виконує операції з наркотичними засобами, для подачі сигналу «тривога» у разі нападу на об'єкт (приміщення) або виникнення іншої загрози життю та здоров'ю людей.


Повідомлення з рубежів охоронної сигналізації та кнопки (кнопок) сигналу «тривога» надходять до пункту централізованого спостереження суб’єкта охоронної діяльності;


2) приміщення, які використовуються як аптечні склади, склади на фармацевтичних підприємствах для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку, приміщення, які використовуються для розробки або виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку, обладнуються багаторубіжними системами охоронної сигналізації.


Першим рубежем охоронної сигналізації захищається периметр будівельних конструкцій (вікна, двері, люки, вентиляційні канали, стіни, стелі, підлоги та інші елементи будівель, доступні для проникнення ззовні). Для захисту першого рубежу охоронної сигналізації застосовуються точкові електроконтактні та/або магнітоконтактні сповіщувачі.


Двері блокуються на відкривання і проломлювання. Вікна захищаються сигналізацією на відкривання і руйнування скла. Некапітальні стіни, стелі, місця вводу комунікацій - на проломлювання. Капітальні стіни, вентиляційні коробки - на руйнування та ударну дію.


Другим рубежем захищаються внутрішні об'єми, площі та внутрішні двері приміщень. Для захисту другого рубежу охоронної сигналізації застосовуються точкові електроконтактні та/або магнітоконтактні сповіщувачі.


Третім рубежем захищаються безпосередньо сховища, сейфи, металеві шафи та ящики, що використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. При цьому застосовуються точкові електроконтактні та/або магнітоконтактні сповіщувачі.


На окремі рубежі охоронної сигналізації підключаються точкові електроконтактні та/або магнітоконтактні сповіщувачі (кнопки) тривожної сигналізації, що використовуються персоналом, який виконує операції з наркотичними засобами, для подачі сигналу «тривога» у разі нападу на об'єкт (приміщення) або виникнення іншої загрози життю та здоров'ю людей.


Повідомлення з рубежів охоронної сигналізації та кнопки (кнопок) сигналу «тривога» надходять до пункту централізованого спостереження суб’єкта охоронної діяльності;


3) приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку в закладах охорони здоров’я та закладах ветеринарної медицини (крім зазначених у підпунктах 4, 6 пункту 1 розділу ІІ цих Вимог), обладнуються багаторубіжними системами охоронної сигналізації.


Першим рубежем охоронної сигналізації захищається периметр будівельних конструкцій (вікна, двері, люки, вентиляційні канали, стіни, стелі, підлоги та інші елементи будівель, доступні для проникнення ззовні). Для захисту першого рубежу охоронної сигналізації застосовуються точкові електроконтактні та/або магнітоконтактні сповіщувачі.


Двері блокуються на відкривання і проломлювання. Вікна захищаються сигналізацією на відкривання і руйнування скла. Некапітальні стіни, стелі, місця вводу комунікацій - на проломлювання. Капітальні стіни, вентиляційні коробки - на руйнування та ударну дію.


Другим рубежем захищаються внутрішні об'єми, площі та внутрішні двері приміщень. Для захисту другого рубежу охоронної сигналізації застосовуються точкові електроконтактні та/або магнітоконтактні сповіщувачі.


Третім рубежем захищаються безпосередньо сховища, сейфи, металеві шафи та ящики, що використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. При цьому застосовуються точкові електроконтактні та/або магнітоконтактні сповіщувачі.


На окремі рубежі охоронної сигналізації підключаються точкові електроконтактні та/або магнітоконтактні сповіщувачі (кнопки) тривожної сигналізації, що використовуються персоналом, який виконує операції з наркотичними засобами, для подачі сигналу «тривога» у разі нападу на об'єкт (приміщення) або виникнення іншої загрози життю та здоров'ю людей.


Повідомлення з рубежів охоронної сигналізації та кнопки (кнопок) сигналу «тривога» надходять до пункту централізованого спостереження суб’єкта охоронної діяльності;


4) приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку в аптеках, дільничних лікарнях, амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, сільських лікарських амбулаторіях та відділеннях закладів охорони здоров’я, на постах денного стаціонару, у вимірювальних, діагностичних лабораторіях, лабораторіях ветеринарної медицини, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, у лабораторіях контролю якості, у лабораторіях експертних установ, у фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики або ліцензію на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, обладнуються сигналізацією, що захищає будівельні конструкції периметрів приміщень: віконні та дверні отвори, вентиляційні канали, теплові вводи та інші елементи приміщення, доступні для проникнення ззовні.


Двері блокуються на відкривання і проломлювання. Вікна захищаються сигналізацією на відкривання і руйнування скла.  Некапітальні стіни, стелі, місця вводу комунікацій - на проломлювання. Капітальні стіни, вентиляційні коробки - на руйнування та ударну дію із виведенням сигналу «тривога» на пульти централізованого спостереження суб’єкта охоронної діяльності;


5) приміщення, які використовуються для зберігання прекурсорів списку № 2 таблиці IV Переліку, приміщення, які використовуються для розроблення, виробництва і використання прекурсорів списку № 2 таблиці IV Переліку (крім указаних у підпункті 6 пункту 1 розділу ІІ цих Вимог), обладнуються сигналізацією, що захищає будівельні конструкції периметрів приміщень: віконні та дверні отвори, вентиляційні канали, теплові вводи та інші елементи приміщення, доступні для проникнення ззовні.


Двері блокуються на відкривання і проломлювання. Вікна захищаються сигналізацією на відкривання і руйнування скла. Некапітальні стіни, стелі, місця вводу комунікацій - на проломлювання. Капітальні стіни, вентиляційні коробки - на руйнування і ударну дію із виведенням сигналу «тривога» на пульти централізованого спостереження суб’єкта охоронної діяльності;


6) приміщення, які використовуються для зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку в аптеках, дільничних лікарнях, амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, сільських лікарських амбулаторіях та відділеннях закладів охорони здоров’я, у вимірювальних, діагностичних лабораторіях, лабораторіях ветеринарної медицини, науково-дослідних інститутах, навчальних закладах, у лабораторіях контролю якості, у лабораторіях експертних установ, у фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики або ліцензію на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики (за умови одночасного щомісячного зберігання препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, в яких загальна кількість діючої речовини не перевищує 10 грамів), та (або) які використовуються для зберігання прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, за умови місячного обсягу запасу цих речовин не більше ніж 15 кілограмів (літрів), обладнуються засобами автономної сигналізації, що захищають сейфи (металеві шафи), які використовуються для зберігання, з обладнанням місцевими звуковими і світловими сигналізаторами;


7) приміщення, які використовуються для здійснення господарської діяльності щодо зберігання і знищення рослин, включених до таблиці І Переліку, обладнуються:


системою охоронної сигналізації, що захищає будівельні конструкції периметрів приміщень, внутрішні об'єми і площі приміщень, з підключенням до пункту централізованого спостереження суб’єкта охоронної діяльності або засобами автономної сигналізації з виведенням тривожних оповіщень на звукові та світлові сигналізатори (зазначена вимога не поширюється на зберігання та знищення рослин роду коноплі для промислових цілей за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканабінолу не перевищує вмісту, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»);


місцем очищення насіння маку та/або конопель, переробки стебел конопель, яке ізольоване від загальної території суб’єкта господарювання і має огорожу, що обмежує вільний доступ, та пропускними пунктами;


місцем для зважування готової продукції та пожнивних залишків із вагами, які пройшли щорічну повірку в установленому законодавством порядку;


стаціонарним місцем для спалювання рослин, уключених до таблиці І Переліку, та їх пожнивних залишків.


2. Технічні вимоги до оснащення місць концентрації відкритого типу (об'єктів):


1) місця концентрації відкритого типу, які використовуються для обігу прекурсорів, уключених до списку № 2 таблиці IV Переліку, мають бути обладнані:


стаціонарною огорожею, що обмежує вільний доступ;


пропускними пунктами;


освітленням;


2) місця концентрації відкритого типу, які використовуються для здійснення господарської діяльності, пов'язаної з культивуванням, зберіганням і знищенням рослин, уключених до таблиці І Переліку (за винятком культивування, зберігання та знищення рослин роду коноплі для промислових цілей за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканабінолу не перевищує вмісту, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»), охороняються та обладнуються згідно з порядком, що встановлюється нормативно-правовими актами МВС.Графік прийому -  щовівторка  та щочетверга з 09:30  до 13:00 год.


Електронна адреса для звернення громадян - [email protected]

Контактний телефон для звернення громадян - +380632846295  
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux