Порядок отримання статусу учасника бойових дій
Опубліковано 05 серпня 2022 року о 12:57

Нормативна база

Відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасниками бойових дій визнаються поліцейські, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 затверджено Порядок надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (далі – Порядок).

Наказом МВС України від 23.05.2016 № 405, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 857/28987, затверджено Положення про комісію Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України (далі – Положення).

Відповідно до Положення рішення про надання статусу учасника бойових дій поліцейським приймає комісія Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України (далі – Комісія).

Порядок видачі посвідчення учасника бойових дій регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» та наказом МВС України від 23.05.2016 № 406, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року за № 858/28988, «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни – учасник бойових дій» і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Національній поліції України».

Порядок розгляду питання щодо надання статусу учасника бойових дій поліцейським та необхідні документи

Відповідно до пункту 4 Порядку підставою для надання статусу учасника бойових дій є такі документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення:

 • витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції;
 • документи про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
 • для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк менше ніж 30 календарних днів, – (крім зазначених вище документів) витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;
 • для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), – (крім зазначених вище документів) матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;
 • для осіб, які проходять службу в Донецькій або Луганській областях – витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення.

Одночасно, з урахуванням вимог Законів України «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації» до матеріалів, які надсилаються до Комісії, долучається згода особи на збирання та обробку персональних даних встановленої форми.

Зазначені документи, а також довідка, за формою, що встановлена в додатку 1 до Порядку, у місячний строк після завершення виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ) подається на розгляд Комісії керівником структурного підрозділу центрального органу управління поліції або територіального (міжрегіонального) органу управління поліції для вивчення. На поліцейських, які проходять службу в Донецькій або Луганській областях документи подаються на розгляд Комісії не раніше ніж через 30 календарних днів після призначення їх на відповідні посади.

Звільнення поліцейського зі служби не впливає на строки та якість підготовки і направлення відповідних матеріалів на розгляд Комісії.

У разі неподання керівником органу (підрозділу) документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, відповідно до Порядку поліцейський може самостійно звернутися до Комісії.

За результатами вивчення матеріалів Комісія у місячний термін з дня надходження приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій.

Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

Рішення Комісії про встановлення статусу учасника бойових дій надсилається керівникам органів (підрозділів), у підпорядкуванні яких поліцейські проходили (проходять) службу, для організації видачі посвідчення учасника бойових дій, нагрудного знаку «Ветеран війни – учасник бойових дій» і листа талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості.

 Порядок надання статусу учасника війни

Нормативна база

Відповідно до пункту 13 статті 9 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасниками війни вважаються працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у порядку, встановленому законодавством.

Порядок надання статусу учасника війни визначається постановами Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 року № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та від 23 вересня 2015 року № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам».

Відповідно до зазначених вище нормативно-правових актів для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу  учасника війни у територіальних органах створюються відомчі комісії.

Для державних службовців та інших працівників структурних підрозділів апарату управління НПУ або міжрегіональних органів, питання встановлення статусу учасника війни розглядає комісія Національної поліції України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України.

Посвідчення учасника війни відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» видається органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Необхідні документи та порядок розгляду питання надання статусу учасника війни

Підставою для надання статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, є документи:

про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України);

про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).

Одночасно, з урахуванням вимог Законів України «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації» до матеріалів долучається згода особи на збирання та обробку персональних даних.

Зазначені документи у місячний строк після завершення особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення подається на розгляд відповідної комісії для вивчення. Якщо місце постійної дислокації підприємства (установи, організації) розташоване безпосередньо у районі проведення антитерористичної операції, документи подаються на розгляд відповідної комісії не раніше ніж через 30 календарних днів після зарахування осіб до списків підприємства (установи, організації) чи призначення їх на відповідні посади.

У разі неподання керівником підприємства (установи, організації) документів, необхідних для надання статусу учасника війни, особа може самостійно звернутися до відповідної комісії.

Рішення комісії про встановлення особам статусу учасника війни надсилається керівникам підприємств (установ, організацій), у підпорядкуванні яких вони проходили (проходять) службу чи працювали (працюють), для подальшого направлення органам соціального захисту населення за місцеперебуванням громадян на пенсійному обліку або за місцем їх проживання для видачі їм відповідного посвідчення.

З усіх питань оформлення матеріалів для отримання статусу учасника бойових дій або учасника війни можна звернутися до Департаменту кадрового забезпечення НПУ за телефонами:

 1. +380 (44) 254-74-65
 2. +380 (44) 254-78-51
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux