01025, м. Київ, вул. Володимирська, 15
+380 44 271 60 02, +380 44 271 60 03
22.01.2018
Січень   2018
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031
дата з:
по:Головна » Новини » Усі новини

Діяльність поліцейської комісії ГУНП в Київській області

 

СКЛАД

поліцейської комісії ГУНП в Київській області

 

 

1. Філенко Володимир Пилипович, представник Міністра внутрішніх справ;

2. Гулієв Сергій Романович, представник Голови Національної поліції України;

3. підполковник поліції Канцев Євгеній Олександрович – начальник відділу Управління кадрового забезпечення ГУНП в Київській області;

4. Світовенко Віктор Вікторович – депутат Київської обласної ради, член постійної комісії Київської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції;

5. Ступак Іван Іванович - депутат Київської обласної ради, член постійної комісії Київської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції.

 

 

ПОРЯДОК
діяльності поліцейської комісії

Головного управління Національної поліції в Київській області

 

I. Загальні положення.

1. Порядок визначає завдання, функції, вимоги щодо персонального складу, повноважень та організаційних засад діяльності поліцейської комісії Головного управління в Київській області (далі – поліцейська комісія).

2. Поліцейська комісія - постійно діючий колегіальний орган, що утворюється у Головному управлінні Національної поліції в Київській області для забезпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських на підставі об'єктивного оцінювання професійного рівня та особистих якостей кожного поліцейського, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в органах поліції.

3. Поліцейська комісія у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, в тому числі, цим Порядком.

4. Діяльність поліцейської комісії ґрунтується на засадах верховенства права, законності, дотримання прав і свобод людини, відкритості та гласності (крім випадків, визначених законом), політичної нейтральності.

 

II. Основні завдання, персональний склад і строк повноважень поліцейської комісії

1. До завдань поліцейської комісії, виходячи з її основних повноважень, визначених Законом України "Про Національну поліцію" (Закон № 580-VIII), належать:

1.1. Проведення відбору (конкурсу) на службу в органах поліції, крім прийому на навчання до вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

1.2. Проведення конкурсу для призначення на вакантну посаду.

2. До складу поліцейської комісії входить п'ять осіб:

2.1. Один представник, визначений Міністром внутрішніх справ України, не з числа поліцейських.

2.2. Один представник, визначений Головою Національної поліції України;

2.3. Один представник, визначений начальником ГУНП в Київській області.

2.4. Два представники громадськості, обрані Київською обласною радою з числа осіб, які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет.

3. Клопотання про визначення кандидатур представників до складу поліцейської комісії вносяться не пізніше, ніж за місяць до першого засідання комісії, а надалі - не пізніше, ніж за місяць до закінчення строку повноважень відповідного члена комісії або протягом 10 діб з дня припинення його повноважень у випадку, передбаченому пунктом 5 розділу III цього Порядку.

4. Начальник Головного управління визначає кандидатуру представника до поліцейської комісії з числа працівників ГУНП в Київській області, а також (за згодою) з числа депутатів місцевих рад, працівників МВС, апарату Національної поліції України, представників громадських, правозахисних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової інформації.

Кандидати з числа депутатів місцевих рад, працівників МВС, апарату Національної поліції України, представників громадських, правозахисних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, громадськості та засобів масової інформації включаються до складу поліцейської комісії за пропозиціями, які були отримані після розміщення відповідних оголошень на офіційних веб-сайтах МВС, Національної поліції України чи органів поліції, та за їхньою згодою.

5. Максимальний строк повноважень члена поліцейської комісії становить три роки.

Одна і та сама особа може здійснювати повноваження члена поліцейської комісії лише протягом одного трирічного строку. Повторне призначення на посаду члена поліцейської комісії забороняється.

6. Члени поліцейської комісії можуть не припиняти виконання своїх основних службових обов'язків за місцем основної роботи (служби).

7. Поліцейська комісія ГУНП в Київській області діє на постійній основі.

 

III. Повноваження голови, секретаря та членів поліцейської комісії.

1. Голова поліцейської комісії:

1.1. Організовує роботу комісії.

1.2. Визначає обов'язки секретаря комісії.

1.3. Визначає дату, час і місце проведення засідання комісії, перелік питань, що виносяться на засідання.

1.4. Оприлюднює інформацію про дату, час і місце проведення засідань комісії, перелік питань, що виносяться на її розгляд, на офіційному веб-сайті ГУНП в Київській області не пізніше, ніж за два дні до її засідання.

1.5. Веде засідання комісії.

2. Обов'язки голови поліцейської комісії в разі його відсутності виконує секретар.

3. Секретар поліцейської комісії відповідає за підготовку матеріалів з питань, що розглядаються, а також ведення і зберігання документації, пов'язаної з роботою комісії.

У разі відсутності з поважних причин секретаря комісії виконання його обов'язків покладається на одного з членів комісії, про що обов'язково робиться запис у протоколі засідання до початку розгляду питань, що винесені на засідання.

4. Член поліцейської комісії уповноважений:

4.1. Знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд комісії, брати участь у їх дослідженні та перевірці.

4.2. Зазначати свої мотиви та міркування, а також надавати додаткові документи з питань, що розглядаються.

4.3. Вносити пропозиції щодо проекту рішення поліцейської комісії з будь-яких питань і голосувати "за" або "проти" щодо того чи іншого рішення.

4.4. Висловлювати письмово окрему думку щодо рішення поліцейської комісії.

4.5. Здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

5. Повноваження члена поліцейської комісії припиняються в разі:

5.1. Закінчення строку, на який призначено члена поліцейської комісії.

5.2. Якщо член поліцейської комісії подав заяву про припинення повноважень за власним бажанням.

5.3. Якщо член поліцейської комісії не може виконувати свої повноваження за станом здоров'я.

5.4. Якщо обвинувальний вирок суду щодо члена поліцейської комісії набрав законної сили.

5.5. Якщо член поліцейської комісії припинив громадянство або набув громадянства іншої держави.

5.6. Якщо члена поліцейської комісії визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим.

5.7. Смерті члена поліцейської комісії.

5.8. Обмеження цивільної дієздатності члена поліцейської комісії або визнання його недієздатним.

5.9. Застосування до члена поліцейської комісії заходів адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією.

6. Рішення про припинення повноважень члена поліцейської комісії приймає посадова особа або орган, що призначив (обрав) відповідного члена поліцейської комісії. Прийняте рішення оформлюється наказом Головного управління Національної поліції в Київській області.

7. Член поліцейської комісії повинен бути відведений, якщо є інформація про конфлікт інтересів або обставини, що викликають сумнів у його безсторонності. Якщо такі обставини є, член поліцейської комісії повинен заявити про самовідвід. Із тих самих підстав про відвід члену комісії можуть заявити особи, щодо яких або за зверненням яких поліцейська комісія може прийняти рішення.

Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на ім'я голови поліцейської комісії. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити із заявою про відвід члена комісії, щодо якого заявлено про відвід.

Рішення про відвід (самовідвід) приймає поліцейська комісія більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. Член комісії, щодо якого приймається рішення про відвід (самовідвід), не бере участі у голосуванні.

 

IV. Організація роботи поліцейських комісій

1. Основною формою організації роботи поліцейських комісій є засідання.

2. Перше засідання поліцейської комісії відкриває начальник ГУНП в Київській області, який завчасно визначає вповноважену посадову особу з числа працівників Головного управління та забезпечує процедуру проведення членами комісії таємного голосування для обрання голови та секретаря комісії.

Бюлетені для таємного голосування при обранні голови та секретаря комісії виготовляються у довільній формі та в кількості, яка відповідає кількості членів поліцейської комісії. До бюлетеня в алфавітному порядку вносяться відомості (прізвище, ім'я, по батькові, освітній рівень і спеціальність, посада за основним місцем роботи або рід занять) щодо всіх членів комісії, крім тих, які заявили про самовідвід.

Кожному члену комісії видається по одному окремому бюлетеню для таємного голосування для виборів голови та секретаря комісії.

Спочатку відбувається таємне голосування з виборів голови комісії.

Член комісії має право одного голосу та голосує шляхом відповідного позначення (проставляє "плюс", що засвідчує його волевиявлення) в бюлетені проти прізвища кандидата, якого він підтримує.

Перед початком голосування головуючий перевіряє наявність скриньки для таємного голосування та опечатує її печаткою ГУНП в Київській області.

Після закінчення голосування головуючий розкриває скриньку для таємного голосування та підраховує голоси.

Недійсними вважаються бюлетені, в яких проставлено більше однієї позначки проти прізвища кандидата.

Голова та секретар поліцейської комісії обираються більшістю голосів від загального складу комісії.

Про результати таємного голосування вповноважена посадова особа складає протокол, який підписується головуючим, уповноваженою посадовою особою, а також членами комісії.

У разі якщо жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, поліцейська комісія приймає рішення щодо проведення повторного голосування, яке оформлюється протоколом.

Переобрання голови, секретаря поліцейської комісії в разі дострокового припинення ними повноважень членів поліцейської комісії здійснюється на першому засіданні після призначення до складу комісії нових представників за процедурою, визначеною в цьому пункті.

3. Засідання поліцейської комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, визначених законом.

4. Засідання поліцейської комісії вважається правомочним за умови участі в ньому не менше двох третин її складу.

5. Поліцейська комісія проводить голосування за відсутності особи, щодо якої приймається рішення, і запрошених осіб.

6. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови поліцейської комісії.

7. Рішення поліцейської комісії оформлюється протоколом. У протоколі зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення.

8. Протоколи засідань поліцейської комісії підписуються головою, секретарем, присутніми на її засіданні членами комісії та зберігаються в матеріалах роботи комісії.

9. Окрема думка члена поліцейської комісії викладається в письмовій формі і додається до протоколу, про що голова комісії повідомляє на засіданні.

10. Рішення комісії, прийняті в межах визначених законодавством повноважень, є обов'язковими для керівника поліції (керівника відповідного органу поліції).

 

V. Забезпечення діяльності поліцейських комісій

1. Організаційно-технічне забезпечення роботи поліцейської комісії покладається на заступника начальника ГУНП в Київській області (куратора підрозділів забезпечення діяльності поліції).

2. Заступник начальника Головного управління (куратор підрозділів забезпечення діяльності поліції):

2.1. Виділяє службові приміщення для проведення засідань комісії та зберігання робочих і архівних матеріалів.

2.2. Надає комісії можливість користуватися технічними засобами (комп'ютерами та оргтехнікою), засобами зв'язку та автотранспортом.

2.3. Сприяє оприлюдненню інформації про діяльність комісії на відповідному офіційному веб-сайті.

2.4. Забезпечує доступ членів комісії до публічної інформації, у тому числі, з обмеженим доступом, крім таємної інформації.

 

 

ПОРЯДОК 
проведення конкурсу на службу в поліції

та/або зайняття вакантної посади

у Головному управлінні Національної поліції в Київській області

 

І. Загальні положення

1. Порядок визначає умови і порядок проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади у Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

2. Конкурс на службу в поліції та/або на зайняття вакантної посади  (далі - конкурс) проводиться в ГУНП в Київській області з метою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов’язки за відповідною вакантною посадою.

Конкурс оголошується наказом ГУНП в Київській області та проводиться відповідною поліцейською комісією.

3. Конкурс проводиться серед осіб:

3.1. Які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції.

3.2. Які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади середнього та вищого складу поліції, за рішенням начальника ГУНП в Київській області.

3.3. Які призначаються на посади молодшого та середнього складу поліції у порядку просування по службі за рішенням начальника ГУНП в Київській області, через конкурс.

 

II. Оприлюднення інформації про проведення конкурсу

1. Інформація (оголошення) про вакантні посади в поліції і про проведення конкурсу оприлюднюється відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» і цього Порядку на офіційному веб-порталі ГУНП в Київській області.

2. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

місцезнаходження поліцейської комісії, яка проводить конкурс;

назва вакантної посади;

стислий зміст службових обов’язків;

умови грошового забезпечення;

вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи, у тому числі, в поліції, та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог до цієї посади, а також вимог до осіб, які приймаються на службу в поліції;

інформація про строковості чи безстроковості призначення на посаду;

перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання;

дата і місце проведення конкурсу (етапів конкурсу);

прізвище, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

 

ІІІ. Приймання документів, що подаються для участі в конкурсі

1. Приймання документів здійснюється у строки, визначені в оголошенні про проведення конкурсу. Строк приймання документів не може становити менше 10 та більше 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

2. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Документи, які подають для участі в конкурсі, визначені статтею 54 Закону України «Про Національну поліцію».

3. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі та подала документи до поліцейської комісії у визначені строки, вважається кандидатом на зайняття вакантної посади (далі - кандидат).

 

ІV. Організація проведення конкурсу

1. Управління кадрового забезпечення ГУНП в Київській області проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність загальним вимогам, визначеним в оголошенні про проведення конкурсу, та інформує про це поліцейську комісію.

2. Кандидати, які відповідають вимогам частин першоїтретьої статті 49 Закону України «Про Національну поліцію», допускаються до конкурсу.

3. Конкурс проходить в декілька етапів:

3.1.Тестування:

на знання законодавчої бази (професійний тест),

на загальні здібності і навички (тест загальних навичок),

особистісних характеристик (психологічний тест),

3.2. Перевірка рівня фізичної підготовки.

3.3. Співбесіда.

4. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, перед складанням кваліфікаційного іспиту пред’являє поліцейській комісії паспорт громадянина України.

5. Повноваження поліцейської комісії визначаються Законом України «Про Національну поліцію».

6. Забезпечення діяльності та проведення засідань поліцейських комісій здійснюють підрозділи забезпечення ГУНП в Київській області за напрямками діяльності.

З метою організації проведення конкурсу або його окремих етапів поліцейськими комісіями можуть створюватися робочі групи (консультативно-дорадчі органи). Кількісний і персональний склад робочої групи затверджується головою комісії, про що складається окремий протокол, який підписується головою комісії.

До складу робочих груп можуть входити:

працівники поліції;

представники вищих навчальних закладів, інших установ, організацій, на базі яких проводитиметься конкурс (етапи конкурсу) (за згодою їхнього керівництва);

представники громадськості (за згодою);

представники проектів міжнародної технічної допомоги (за згодою).

У разі якщо кандидатів 5 і менше, повноваження робочої групи можуть бути покладені поліцейською комісією на окремих осіб з числа:

працівників поліції;

представників вищих навчальних закладів, інших установ, організацій, на базі яких проводитиметься конкурс (етапи конкурсу) (за згодою їхнього керівництва);

представників громадськості (за згодою);

представників проектів міжнародної технічної допомоги (за згодою).

До повноважень робочої групи належать:

участь у формуванні груп для проходження конкурсу (етапів конкурсу);

участь у забезпеченні додержання кандидатами умов проведення конкурсу (етапів конкурсу);

організаційне забезпечення діяльності поліцейської комісії.

 

V. Тестування.

1. Тестування проводиться з метою об’єктивного та неупередженого з’ясування спроможності кандидатів за своїми професійними та особистісними якостями виконувати службові обов’язки на посадах у поліції.

2. Інформація (оголошення) про проведення тестування оприлюднюється на офіційному веб-сайті ГУ НП в Київській області.

Крім того, кандидати інформуються про дату, час і місце проведення тестування особисто чи за допомогою засобів зв’язку (електронна пошта, телефон або оголошення на офіційному веб-сайті ГУНП в Київській області за рішенням керівництва Управління кадрового забезпечення).

В оголошенні про проведення тестування викладаються такі відомості:

персональний склад осіб, які мають пройти тестування;

дата, час і місце проведення тестування;

умови та правила проведення тестування;

перелік нормативно-правових актів, які є предметом питань, винесених на тестування (для професійного тесту).

3. Тестові завдання розробляються МВС, апаратом Національної поліції України, органами поліції, навчальними закладами, міжнародними організаціями та представниками проектів міжнародної технічної допомоги.

4. Залежно від кількості кандидатів робочою групою формуються групи кандидатів для проходження тестування.

5. Перед початком проведення тестування члени робочої групи встановлюють за паспортом громадянина України особу, яка прибула для проходження тестування.

6. Тестування здійснюється з використанням комп’ютерної техніки. Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися один з одним.

Кандидат, який допустив порушення, відсторонюється від подальшої участі у тестуванні, про що робочою групою складається акт у довільній формі. Акт складається у двох примірниках, які підписуються членом поліцейської комісії, уповноваженим на це рішенням відповідної поліцейської комісії. Один примірник акта надається відстороненій особі під підпис.

Про відсторонення від тестування вноситься відповідний запис у відомість про результати проведення тестування, форма якої наведена у додатку 1 до цього Порядку.

Повторне тестування не допускається.

7. Кандидати, які без поважних причин своєчасно не з’явилися на тестування або були відсторонені від подальшої участі у тестуванні, до наступних етапів конкурсу не допускаються.

У разі документального підтвердження (до завершення конкурсу) поважних причин неявки на тестування за рішенням поліцейської комісії кандидат допускається до відповідного тестування у складі інших груп (за їх наявності).

8. Для професійного тесту та тесту загальних навичок установлюється тривалість, що не перевищує однієї години для кожного.

Комп’ютерна програма тестування генерує унікальний набір тестових завдань для кожного кандидата.

Результати тестування (кількість набраних балів) кандидатам висвітлюються безпосередньо після його завершення.

9. Професійний тест складається з 60 тестових питань або з 50 тестових питань і 2 ситуативних задач. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 1 балом, а правильне розв’язання ситуативної задачі - 5 балами. Максимальна кількість можливих балів дорівнює 60.

10. Тест загальних навичок складається з 60 тестових питань з визначення рівня логічних, вербальних і математичних здібностей кандидата. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 1 балом. Максимальна кількість балів дорівнює 60.

11. Кандидати з числа осіб, визначених підпунктами 12 пункту 3 розділу I цього Порядку, які набрали за результатами тестування (крім психологічного тесту) менше 25 балів, до наступних етапів конкурсу не допускаються.

12. Результати тестування зберігаються в електронному вигляді на сервері ГУНП в Київській області. Відомості про результати тестування передаються до відповідної поліцейської комісії.

 

 

VІ. Тестування особистісних характеристик (психологічний тест).

1. Тестування особистісних характеристик (психологічний тест) проводиться з метою виявлення рис, типів характеру, стилю поведінки кандидата, визначення його емоційного стану, придатності кандидата до служби в умовах підвищеного психологічного навантаження.

2. Результати тестування особистісних характеристик кандидата (психологічний тест) не впливають на його рейтинг, мають рекомендаційний характер і враховуються поліцейською комісією при прийнятті рішення за результатами всіх етапів конкурсу.

 

VІІ. Перевірка рівня фізичної підготовки

1. Перевірку рівня фізичної підготовки, передбачену в оголошенні про проведення конкурсу, поліцейська комісія організовує на об’єктах спортивної інфраструктури із забезпеченням належних санітарно-гігієнічних умов у присутності медичних працівників.

2. Вимоги до рівня фізичної підготовки для кандидатів, які вступають на службу в поліції, затверджуються наказом Міністерства внутрішніх справ України відповідно до вимог законодавства.

 

VІІІ. Співбесіда

1. Співбесіда з кандидатом проводиться поліцейською комісією.

2. Під час співбесіди поліцейська комісія вивчає результати тестувань, рівня фізичної підготовки та документи кандидата, які подані ним особисто та надані Управлінням кадрового забезпечення ГУНП в Київській області.

3. При проведенні співбесіди з кандидатом поліцейська комісія з’ясовує його професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності.

 

ІХ. Прийняття рішення поліцейською комісією за результатами конкурсу

1. За результатами обговорення кандидата поліцейська комісія приймає одне з таких рішень:

1.1. Рекомендований до проходження служби в поліції та/або на зайняття вакантної посади;

1.2. Не рекомендований до проходження служби в поліції та/або на зайняття вакантної посади.

2. Голосування поліцейської комісії за результатами співбесіди та обговорення членами поліцейської комісії результатів тестувань (перевірок) і документів кандидата проводяться за відсутності кандидата і запрошених осіб.

3. Рішення поліцейської комісії приймаються відповідно до статті 55 Закону України «Про Національну поліцію». В разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови поліцейської комісії.

Рішення поліцейської комісії оформлюється протоколом.  У протоколі зазначаються дата і місце прийняття рішення, склад комісії, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення. Протокол підписують голова, секретар і члени комісії, які брали участь у прийнятті рішення, не пізніше наступного дня після проведення засідання.

Окрема думка члена поліцейської комісії викладається в письмовій формі і додається до протоколу, про що головуючий повідомляє на засіданні.

 

Х. Складання рейтингу кандидатів та оформлення результатів конкурсу.

1. За результатами всіх етапів конкурсу поліцейська комісія складає рейтинг кандидатів, рекомендованих до служби в поліції.

2. Рейтинг складається, виходячи із загальної кількості балів, отриманих кандидатами в результаті проходження всіх етапів конкурсу.

3. За результатами складання загального рейтингу претендентів, які відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу.

4. Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється не пізніше наступного дня після підписання протоколу засідання поліцейської комісії в тому порядку, в якому він був оголошений.

5. Переможці конкурсу надають кадровій службі передбачені законодавством документи, необхідні для проведення спеціальної перевірки згідно з Указом Президента України від 25.01.2012 № 33 «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», та документи для оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання службових обов’язків потрібен такий допуск.

 

ХІ. Підстави для відмови у призначенні переможця конкурсу на службу в поліції та/або зайняття вакантної посади

Переможцю конкурсу відмовляється у призначенні на посаду в поліції в разі:

ненадання переможцем конкурсу у визначений строк документів, передбачених законодавством для спеціальної перевірки при прийомі на службу в поліції, та документів для оформлення допуску до державної таємниці, якщо для виконання службових обов’язків потрібен такий допуск;

виявлення, у тому числі за результатами спеціальної перевірки обмежень, пов’язаних зі службою в поліції, визначених законами України  «Про Національну поліцію», «Про запобігання корупції» та іншими законами України;

відмови переможця конкурсу взяти на себе зобов’язання дотримуватися обмежень та/або від складання Присяги поліцейського, що визначено законом;

наявності щодо переможця конкурсу заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади».

 

 

ВІДОМІСТЬ 
про результати проведення тестування

 

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Результат тестування загальних здібностей та навичок

Підпис

Результат тестування на знання законодавчої бази (професійний тест)

Підпис

1

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
(дата ознайомлення)


 

 


 

 

При використанні матеріалу гіперпосилання на npu.gov.ua обов`язкове
версія для друку