Річні звіти

 • Звіт 2016

  У 2016 році органам та підрозділам Національної поліції України (далі – НПУ) довелося протидіяти злочинності у вкрай складних умовах початкового етапу формування та становлення нового центрального органу виконавчої влади, покликаного служити суспільству і захищати його права.

  При цьому ключовою вимогою суспільства до нової поліції було проведення прозорої і принципової атестації особового складу.

  Так, всього пройшли атестування 82578 поліцейських. За її результатами стосовно 4898 поліцейських прийнято висновок – займаній посаді не відповідає, підлягає переміщенню на нижчу посаду через службову невідповідність, стосовно 5388 поліцейських – займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність. За висновками атестаційних комісій звільнено зі служби в поліції через службову невідповідність 4661 працівників.

  Своєрідним викликом стала необхідність розроблення нових нормативно-правових актів та внесення змін до чинних. Адже, зважаючи на відсутність правової бази, у перші місяці діяльності оперативні підрозділи НПУ були фактично позбавлені права здійснювати оперативно-розшукову діяльність та агентурно-оперативну роботу. Це значно ускладнило діяльність з протидії злочинності, у першу чергу тим видам протиправних посягань, викриття та документування яких здійснюється працівниками поліції оперативним шляхом.

  З метою упорядкування зазначеного питання Національною поліцією упродовж минулого року розроблено 95 нормативно-правових актів(проекти Законів України, актів Уряду, Президента України та відомчих наказів і інструкцій).

  Ще один фактор, який вже третій рік поспіль здійснює потужний вплив на формування криміногенної обстановки у державі, а відтак і на діяльність усіх правоохоронних органів, є проведення антитерористичної операції на сході країни.

  Лише у 2016 році до участі в проведенні АТО, із відривом від виконання службових обов’язків за місцем безпосереднього несення служби,  залучено близько 13 тис. поліцейських.

  Крім цього внаслідок зазначених бойових дій постійно зростає кількість  вимушених переселенців (1,7 млн. переселенців або 1,4 млн. сімей з Донбасу і Криму).

  Негативний вплив на діяльність поліції у 2016 році чинило ускладнення економічної ситуації в державі, погіршення рівня життя значної кількості населення, стрімке зростання споживчих цін.

  Так, упродовж року вартість електроенергії для населення зросла – на 60%, природного газу – на 42%, послуг у сфері охорони здоров’я – на 7,8%. При цьому сума заборгованості з виплат заробітної плати склала майже 2 млрд. грн., з яких 73,2% припадає на промисловість.

         Вагомим фактором, який характеризує погіршення соціально-економічного становища у державі, є збільшення безробіття серед економічно активного населення віком 15-70 років до 9% (2013 – 7,7%, 2015 – 8,8%).

  При цьому слід навести результати кримінологічних досліджень, відповідно до яких збільшення безробіття на один відсоток призводить до  зростання рівня злочинності на 6%. Про об’єктивність відповідних досліджень свідчать і статистичні дані, відповідно до яких у 2016 році працівниками поліції встановлено 64,2 тис. дієздатних осіб, які на момент учинення злочину ніде не навчались та не працювали, що становить 63% від усіх затриманих злочинців. У 2015 році відповідний показник становив 58%, у 2014 – 54%, а у 2013 – 47%.

  На фоні зростання рівня безробіття та проблем соціально-економічного характеру додатковий негативний вплив на формування криміногенної  ситуації у державі чинила дія Закону України від 26.11.2015 № 838-VIII «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання», відомого як «Закон Савченко».

  Чимала кількість звільнених на його підставі осіб, у силу своєї низької соціальної адаптованості та відсутності законних джерел для існування, повторно вчиняють злочини, у тому числі тяжкі та особливо тяжкі їх види проти життя та здоров'я громадян.

  Водночас, за підсумками роботи у 2016 році можна стверджувати, що на першому році свого функціонування Національна поліція гідно виконувала поставлені перед нею завдання, а започатковані реформи не були марними.

  Чи не найвагомішим підтвердженням цьому є оцінка громадськості. Як свідчать дані соціологічних опитувань, Національна поліція зараз посідає третє місце за рівнем довіри громадян після Збройних Сил і Національної гвардії (за результатами дослідження, проведеного Центром Разумкова, понад 40 відсотків громадян довіряють поліції. Для порівняння: міліції довіряли менше 5 відсотків).

  Досягненню такого рівня суспільної довіри, насамперед, сприяли структурні та функціональні перетворення Національної поліції.

  В першу чергу мова йде про запровадження нових якісних критеріїв та процедури відбору кандидатів на службу, що дозволило в ході проведення атестаційних процесів очистити лави поліції від працівників, які своїми діями корупційного, неетичного, протиправного характеру підривали довіру населення.

   

  За активної підтримки міжнародних, урядових та громадських організацій успішно розпочато роботу патрульної поліції в 32 містах, у тому числі в безпосередній близькості до зони проведення АТО.

  Особлива увага приділялася питанням упровадження нових форм і методів забезпечення безпеки дорожнього руху. З цією метою на окремих автошляхах державного та міжнародного значення розпочали роботу підрозділи патрульної поліції. Триває впровадження системи фіксації в автоматичному режимі порушень правил дорожнього руху.

  Відповідні системи в пілотному режимі вже працюють у містах Києві та Одесі.

   

  З метою забезпечення виконання спеціальних завдань, пов'язаних зі звільненням заручників, проведенням спеціальних операцій, у тому числі контртерористичних, забезпеченням силової підтримки інших підрозділів поліції, створено спеціальний підрозділ оперативного реагування – Корпус оперативно-раптової дії (КОРД), підрозділи якого сформовано майже в половині регіонів держави. На базі спеціалізованого тренінгового центру із залученням іноземних фахівців активно здійснюється відбір кандидатів та подальша підготовка бійців цього підрозділу.

  Триває впровадження в усіх регіонах call-центрів служби «102» з функціями електронної реєстрації заяв і повідомлень, смс-інформування заявника про реєстрацію і хід розгляду його звернення тощо. Завдяки здійсненню черговою службою та ситуаційними центрами автоматичного контролю за своєчасністю прибуття нарядів поліції вдалося суттєво поліпшити стан реагування поліції на злочини та правопорушення.

  Активно запроваджуються нові форми і методи роботи, зокрема шляхом створення в територіальних підрозділах поліції в малих містах та сільській місцевості підрозділів реагування. На сьогодні в межах цього проекту в штатній структурі всіх головних управлінь Національної поліції передбачено сектори (групи) реагування патрульної поліції.

  Здійснюються заходи зі створення універсальної служби детективів,яка об'єднає в собі функції оперативних і слідчих підрозділів. Це зменшить навантаження на слідчих, підвищить якість досудового розслідування тяжких і особливо тяжких злочинів. Триває робота з розроблення відповідної законодавчої бази. Так пілотний проект зі створення служби детективів уже розпочато в Київській області для апробації цієї моделі реформи на практиці.

  За підтримки міжнародних експертів розроблений і впроваджується в діяльність план підвищення кваліфікації дільничних офіцерів поліції. Метою цього проекту є запровадження в роботі структурних підрозділів Національної поліції підходу «поліцейська діяльність, орієнтована на громаду».

  З метою забезпечення контролю за дотриманням прав і свобод людини в діяльності працівників поліції, а також контролю за роботою органів і підрозділів поліції з питань охорони осіб, затриманих за підозрою в учиненні кримінальних правопорушень, у Національній поліції створено Управління забезпечення прав людини.

  За координації зазначеного структурного підрозділу розпочато реформування існуючої системи ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ), а саме їх оптимізацію та приведення умов тримання затриманих та осіб, які перебувають під вартою, у відповідність до міжнародних стандартів прав людини. У процесі реформування призупинено роботу 133 таких установ. Розроблено інформаційну підсистему типу Custody records (записи про утримуваного), яка вже розпочала функціонування у 75 ІТТ у 23 областях держави. Крім цього запроваджено модульне харчування осіб, які перебувають в ІТТ.

  Поруч із здійсненням активної структурної та функціональної розбудови Національної поліції у минулому році вжито й ряд практичних заходів для посилення тиску на кримінальне середовище та недопущення загострення криміногенної ситуації, завдяки яким працівникам поліції вдалося забезпечити її контрольованість.

  Характерним цьому підтвердженням є позитивна тенденція щодо зменшення кількості умисних убивств на 43% (з 3004 до 1726). При цьому варто зазначити, що зменшення відповідного показника притаманне 14 регіонам держави, а не лише для зони проведення антитерористичної операції.

  Важливим фактором, який свідчить про контрольованість криміногенної ситуації є зменшення майже вдвічі кількості протиправних посягань, учинених з використанням вогнепальної зброї, – з 1103 до 576. Ця тенденція має місце в 20 регіонах держави.

  Покращено ефективність роботи з розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів проти життя та здоров'я особи.

  Також збільшилось загальне число розкритих (за якими особам повідомлено про підозру) злочинів окремих видів, зокрема тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, зґвалтувань, розбоїв, крадіжок з квартир, ДТП з потерпілими, у т.ч. зі смертельними наслідками та ін.

  Посилено ефективність роботи з протидії незаконному обігу зброї, у першу чергу, фактам розповсюдження важкого озброєння. Так, з незаконного обігу вилучено 1416 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі 64 гранатомети (реактивні установки), 71 автомат, 86 карабінів та гвинтівок (у т.ч. мисливських), 538 пістолетів (револьверів), 92 обріза, 164 одиниці саморобної зброї, 1825 гранат, 23 міни та 26 саморобних вибухових пристроїв, а також понад 153 тис. набоїв до різних видів зброї.

  Виявлено 102 організовані злочинні групи, з яких 19 – з міжрегіональними, 3 – транснаціональними зв’язками, по 7 – корумпованими зв’язками та сформовані на етнічній основі, 2 – причетні до розкрадання бюджетних коштів.

  Вживалися заходи щодо протидії кіберзагрозам. Так, у звітному періоді працівниками Національної поліції виявлено 8,5 тис. кримінальних правопорушень.

  Через Національний контактний пункт з реагування на кіберзлочини поліцією налагоджено міжнародну діяльність у сфері протидії кіберзлочинності, каналами якої у минулому році здійснювалося активне співробітництво з компетентними органами США, Грузії, Вірменії, Великої Британії, Німеччини, Румунії Австралії, Білорусії, Ізраїлю, Болгарії, Франції, Сербії та Італії.

  Характерним прикладом міжнародної співпраці є проведення розслідування у кримінальному провадженні за фактом функціонування в мережі Інтернет ресурсу (торент-трекеру кикас) одного з найбільш рейтингових торент-трекерів світу, через який здійснюється незаконна трансляція та розповсюдження об'єктів авторського права, авторські права на які належать міжнародним компаніям (Warner Bros. Entertainment Inc., Disney Enterprises Inc., Paramaunt Pictures Corporation, Twentieth Century Fox Film Corporation, Universal City Studios LLLP, Columbia Pictures Industries, Inc. (Sony Pictures)). За результатами його протиправної діяльності зазначеним компаніям завдано матеріальних збитків на загальну суму 4,371 млн. грн.

  Крім цього, упродовж жовтня-листопаду 2016 року працівниками боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми НПУ встановлено учасників угрупування, які діяли через систему підставних фірм та пропонували молодим громадянам України працевлаштування у Росії «в службах кур’єрської доставки», після чого, використавши їх уразливий стан, втягували у наркотрафік. Наприкінці листопаду 2016 року проведені більше 20-ти обшуків за місцем мешкання фігурантів, розміщення офісів, приміщень з «працевлаштування». Отримані речові докази, які підтверджують злочинну діяльність учасників злочинної групи (банківські картки, ноутбуки, комп’ютерна техніка, мобільні телефони, чорнові записи). Чотири встановлених організатора вказаної злочинної діяльності затримано.

  Наразі встановлено більше 30 осіб, ймовірно постраждалих від торгівлі людьми. Проте, звернення до органів поліції ще надходять, досудове слідство триває.

  На виконання доручення Прем’єр-міністра України в листопаді минулого року в усіх обласних центрах та найбільш криміногенних регіонах держави Національною поліцією проведено оперативно-профілактичні заходи із залученням військовослужбовців Національної гвардії України.

  Як результат, у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року кількість учинених кримінальних правопорушень зменшилася на 13%,зокрема умисних убивств – на 21%, незаконних заволодінь транспортними засобами – на 35%, хуліганств – на 33%, крадіжок – на 16%, пограбувань – на 18% та ін.

  Покращилась ефективність роботи і з розкриття протиправних посягань.

  Разом з тим, на жаль, доводиться констатувати факт, що в деяких напрямах протидії злочинності спостерігається погіршення ефективності роботи органів та підрозділів Національної поліції.

  Значний суспільний резонанс викликає зростання кількості злочинів корисливо-насильницької спрямованості та зниження практичних результатів у установленні осіб, причетних до їх учинення.

  Недостатню увагу приділено ще одному пріоритетному напряму діяльності Національної поліції – безпеці дорожнього руху. Загальна кількість кримінальних правопорушень, за фактами вчинення ДТП з потерпілими збільшилася на 4%. У той же час кількість таких подій зі смертельними наслідками навпаки зменшилася на 4%.

  Мають місце низькі показники в роботі з документування злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, у першу чергу кваліфікованих їх видів. Загальна кількість виявлених таких злочинів зменшилась на 8%.

  Зважаючи на обраний європейський вектор розвитку України, а також ураховуючи відповідні зобов’язання, які на себе взяла наша держава, поліція повинна гарантувати захист громадян від будь-яких протиправних посягань на їх права та свободи. Особливої уваги потребує протидія торгівлі людьми, у першу чергу її організованим проявам та пов’язаної з переміщенням громадян України за кордон, з метою їх подальшого втягнення в протиправну діяльність. Так, в 2016 році забезпечено стабільний результат у викритті злочинів цієї категорії, але ефективність роботи з притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних їх учинення знизилася.

  В умовах ускладнення соціально-економічної ситуації в державі особливої уваги потребує протидія злочинам у сфері економіки, зокрема злочинам з корупційною складовою.

  З огляду на викладене та враховуючи основні завдання Національної поліції, слід визначити, що у 2017 році пріоритетами діяльності Національної поліції визначено:

  підвищення ефективності розкриття та розслідування кримінальних правопорушень корисливо-насильницької спрямованості, у першу чергу розбійних нападів, крадіжок, пограбувань та незаконних заволодінь транспортними засобами;

  протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин;

  надання якісних поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку з метою зниження рівня вуличної злочинності, зменшення аварійності дорожнього руху;

  протидія організованій злочинності;

  протидія кваліфікованим злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків (у першу чергу збуту), виявлення та ліквідація каналів надходження їх в Україну, викриття та припинення функціонування нарколаболаторій;

  документування злочинної діяльності осіб, які вчиняють злочини у сфері торгівлі людьми;

  формування професійного кадрового ядра Національної поліції України, здатного надавати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства.

  Національна поліція України

   

 • Звіт 2017

                                            АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

  ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ГУНП В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2017 РІК

   

  Загальна характеристика злочинності 

  Упродовж 2017 року до підрозділів поліції Київської області надійшло понад 357 тис. заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події (у 2016 році – 328 тис.), з яких 48,5 тис. – з ознаками кримінальних правопорушень (у 2016 році – 52,9 тис.).

  До Єдиного реєстру досудових розслідувань зареєстровано 40,3 тис. заяв і повідомлень громадян про вчинення кримінальних правопорушень.

  Без ознак кримінального правопорушення зареєстровано 308,8 тис. заяв і повідомлень (у 2016 році – 275,8 тис.), із них за 10,2 тис. складені протоколи про адміністративні правопорушення (у 2016 році – 12,4 тис.).

  Розглянуто згідно із Законом України «Про звернення громадян»
  298,7 тис. матеріалів (у 2016 році – 263,4 тис.), у тому числі зареєстровано до ЄРДР 6,5 тис. заяв і повідомлень (у 2016 році – 6,3 тис.).

   Правопорушення кримінальної спрямованості 

   У 2017 році зареєстровано 24 032 кримінальних правопорушення (у 2016 році – 27 958, -14%), з яких особливо тяжких – 838 (у 2016 році – 825, +1,6%) та тяжких – 10 611 (у 2016 році – 11857, -10,5%).

  Особам повідомлено про підозру за 9 876 кримінальними правопорушеннями, зареєстрованими у звітному періоді, що складає 41,1% до кількості зареєстрованих (у 2016 році – 22,3%, по державі 40%). Усього повідомлено про підозру 6 371 особі  (у 2016 році – 5044, +26,3%), у тому числі 392 особи арештовано (у 2016 році – 285, +37,5%).

   Умисні вбивства 

  Всього зареєстровано 94 правопорушення з ознаками очевидного вбивства (у 2016 році – 94, по державі менше на 10,1%). Найбільше зареєстровано таких злочинів на території Ірпінського ВП – 12, Києво-Святошинського ВП – 10, Броварського ВП – 9, Сквирського ВП, Переяслав-Хмельницького ВП, Бориспільського ВП – по 8.

  Особам повідомлено про підозру за 82 такими злочинами (у 2016 році – 79, +3,8%). Питома вага повідомлень про підозру складає 87,2% (у 2016 році – 84%, по державі 89,4%).

  Розслідувано 94 убивства (у 2016 році – 94, по державі менше на 4,3%).

  Залишок нерозкритих умисних вбивств, з числа зареєстрованих у поточному році – 12, що знаходяться у провадженні Слідчого управління – 4, Вишгородського ВП – 2, Білоцерківського ВП, Бориспільського ВП, Броварського ВП, Ірпінського ВП, Києво-Святошинського ВП, Переяслав-Хмельницького ВП – по 1.

   Тяжкі тілесні ушкодження 

  Всього зареєстровано 94 ТТУ (у 2016 році – 91, +3,3%, по державі менше на 8,3%). Особам повідомлено про підозру за 98 злочинами даної категорії (у 2016 році – 81, +21%), з яких за 90, з числа вчинених цього року (у 2016 році – 70, +28,6%, по державі менше на 1,3%). Питома вага повідомлень про підозру складає 95,7%
  (у 2016 році – 76,9%, по державі 90,6%).

  Зареєстровано 26 ТТУ, що спричинили смерть потерпілого (у 2016 році – 23, 13%, по державі менше на 11,7%). Особам повідомлено про підозру за 25 злочинами цього виду (у 2016 році – 16, +56,3%). Питома вага повідомлень про підозру складає 96,2% (у 2016 році – 76,2%, по державі 91,8%).

  Розслідувано 104 тяжких тілесних ушкодження (у 2016 році – 81, +28,4%) та 29 тяжких тілесних ушкодження, що спричинили смерть потерпілого (у 2016 році – 20, +45%, по державі більше на 1%).

   Злочини з використанням зброї 

  Впродовж 2017 року на території області зареєстровано 17 (у 2016 році – 31, -45,2%) кримінальних правопорушень, учинених з використанням зброї, серед яких: 1 – вбивство (Васильківський ВП), 1 – вбивство через необережність (Броварський ВП), 1 – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (Васильківський ВП), 3 – розбійних напади (Ірпінський ВП, Сквирський ВП, Миронівський ВП), 1 – умисне знищення або пошкодження майна (Києво-Святошинський ВП), 1 – незаконне полювання (Ірпінський ВП), 3 – факти незаконного поводження зі зброєю (Броварський ВП – 2, Слідче управління), 2 – крадіжки (Переяслав-Хмельницький ВП,), 2 – хуліганств (Білоцерківський ВП, Києво-Святошинський ВП), 2 – незаконних заволодіння ТЗ (Ірпінський ВП, Сквирський ВП).

  Всього особам повідомлено про підозру за 12 такими злочинами (у 2016 році – 15, -20% ), із яких, з числа вчинених цього року за 8 або 47% (у 2016 році – 11, або 35,5%).

  Розбої  

  Всього зареєстровано 142  розбійних напади (у 2016 році – 217, -34,6%, по державі менше на 24,7%). Найбільше зареєстровано таких злочинів на території обслуговування Києво-Святошинського ВП (28), Ірпінського ВП (25), Васильківського ВП (22).

  Особам повідомлено про підозру за 87 злочинами, з числа вчинених цього року (у 2016 році – 73, +19,2%, по державі менше на 6,4%). Питома вага повідомлень про підозру складає 61,3% (у 2016 році – 33,6%, по державі 61%).

  Розслідувано 93 розбійних напади (у 2016 році – 88, +5,7%, по державі менше на 6,6%). Залишок не розкритих, з числа зареєстрованих у поточному році – 55.

   Грабежі 

  Всього зареєстровано 512 грабунків (у 2016 році – 868, -41%, по державі менше на 34,7%).

   Найбільше зареєстровано грабежів  на території обслуговування Білоцерківського (95), Києво-Святошинського (89), Ірпінського (88), Васильківського (65), Броварського (53) відділів поліції (з урахуванням підпорядкованих відділень поліції).

  Повідомлено про підозру особам за вчинення 279 злочинів цього виду
  (у 2016 році – 278, +0,4%), з них, з числа вчинених у поточному році – 260 (у 2016 році – 268, -3%, по державі більше на 5,5%). Питома вага повідомлень
  про підозру складає 50,8% (у 2016 році – 30,9%, по державі 40,7%).

   Вимагання 

  Всього зареєстровано 67 фактів вимагання (у 2016 році – 32, +109,4%, по державі більше на 9,1%).

  Повідомлено про підозру особам за вчинення 32 злочинів цього виду, з числа вчинених цього року (у 2016 році – 4). Питома вага повідомлень про підозру складає 47,8% (у 2016 році – 12,5%, по державі 49,8%).

  Розслідувано 22 факти вимагання (у 2016 році – 6, більше у 3,5 рази, по державі більше на 63,7%).

  Крадіжки  

  Всього зареєстровано 11 832 крадіжки  
  (у 2016 році – 15282, -22,6%, по державі менше на 16,8%). Найбільше зареєстровано крадіжок різних форм власності у Києво-Святошинському ВП – 2147, Ірпінському ВП – 2014, Броварському ВП – 1524, Білоцерківському ВП – 1504, Васильківському ВП – 1139.

  Повідомлено про підозру за 3982 такими фактами (у 2016 році – 2941, +35,4% ), з них, з числа зареєстрованих цього року, за 3748 (у 2016 році – 2666, +40,6%, по державі більше на 28%). Питома вага повідомлень про підозру становить 31,7% (у 2016 році –17,4%, по державі 34%).

  Розслідувано 3969 крадіжок (у 2016 році – 2839, +39,8%, по державі більше на 21,3%).

   Шахрайства 

  Всього до ЄРДР зареєстровано 1042 фактів вчинення шахрайства (у 2016 році – 1845, -43,5%, по державі менше на 21,1%).

  Особам повідомлено про підозру за 296 злочинами цього виду, що вчинені у звітному періоді (у 2016 році – 218, +35,8%, по державі більше на 30%). Питома вага повідомлень про підозру складає 28,4% (у 2016 році – 11,8%, по державі 29,6%).

  Усього розслідувано 264 факти вчинення шахрайства (у 2016 році – 239, +10,5%, по державі більше на 22,5%).

    Незаконні заволодіння транспортними засобами

  Всього зареєстровано 575 фактів незаконного заволодіння транспортними засобами (у 2016 році – 935, -38,5%, по державі менше на 27,1%).

  Найбільше зареєстровано незаконних заволодінь транспортними засобами у Києво-Святошинському ВП (94), Ірпінському ВП (86), Васильківському ВП (84), Білоцерківському ВП (77), Броварському ВП (58).

  Особам повідомлено про підозру за 185 злочинами цього виду, з числа вчинених цього року (у 2016 році – 163 +13,5%, державі менше на 4,2%). Питома вага повідомлень про підозру складає 32,2% (у 2016 році – 17,4%, по державі 31%).

  Розслідувано 186 таких злочинів (у 2016 році – 206, -9,7%, по державі менше на 4,9%).

   ДТП зі смертельними наслідками 

  Всього зареєстровано 120 фактів порушень Правил дорожнього руху зі смертельними наслідками (у 2016 році – 130, -7,7%, по державі менше на 1,4%).

  Особам повідомлено про підозру за 90 такими злочинами (у 2016 році – 85, +5,9%), з яких за 60 зареєстрованими у звітному періоді (у 2016 році – 57,
  +5,3%). Питома вага повідомлень про підозру складає 50% (у 2016 році – 43,8%, по державі 47,4%).

  Розслідувано 101 кримінальне провадження за фактами порушень правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (у 2016 році – 88, +14,8%, по державі більше на 7,8%).

  Хуліганства  

  Зареєстровано 101 факт вчинення хуліганства (у 2016 році – 172, -41,3% по державі менше на 15,1%). Особам повідомлено про підозру за 62 фактами вчинення хуліганства (у 2016 році – 32, +93,8%, по державі більше на 13,2%). Питома вага повідомлень про підозру складає 61,4% (у 2016 році –18,6%, по державі 52,1%).

  Розслідувано 61 факт хуліганства (у 2016 році – 48, +27,1 %, по державі більше
  на 3,4%).

   Незаконне поводження зі зброєю 

  Всього виявлено 248 фактів незаконного поводження зі зброєю (у 2016 році – 216, +14,8%, по державі більше на 29%). Найменше виявлено фактів незаконного поводження зі зброєю в Обухівському ВП, Ірпінському ВП (зареєстровано по 13), Бориспільському ВП (15), Києво-Святошинському ВП (16).

  Повідомлено про підозру за 228 такими кримінальними правопорушеннями (у 2016 році – 98, +132,7%), з них, з числа вчинених у звітному періоді за 200 (у 2016 році – 83, +141%, по державі більше на 73,2%). Питома вага повідомлень про підозру становить 80,6% (у 2016 році – 38,4%, по державі 82%).

  Розслідувано 228 злочинів цього виду (у 2016 році – 99, +130,3%, по державі більше на 71,1%).

    Зґвалтування 

  Розпочато 40 кримінальних проваджень за фактами зґвалтувань (у 2016 році – 21, +90,5%, по державі менше на 25,3%), особам повідомлено про підозру за 40 такими злочинами (у 2016 році – 10, більше у 4 рази). Питома вага повідомлень про підозру складає 100% (у 2016 році – 47,6%, по державі 93,9%).

  Розслідувано 37 таких кримінальних проваджень (у 2016 році – 11,
  більше у 3 рази, по державі менше на 20,6%).

   Протидія незаконному обігу наркотиків 

  Усього зареєстровано у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 1872 кримінальних провадження (у 2016 році – 1394, +34,3%, по державі більше на 25,1%). Про підозру повідомлено за вчинення 1632 наркозлочинів (у 2016 році – 888, +83,8%), з них із числа вчинених цього року за 1467 (у 2016 році – 796, +84,3%, по державі більше на 54,8%). Питома вага повідомлень про підозру становить 78,4% (у 2016 році – 57,1%, по державі 74,5%).

  Усього розслідувано 1620 кримінальних правопорушень проти 917 у 2016 році, динаміка становить +76,7% (по державі більше на 48,5%).

  Виявлено 12 злочинів, передбачених ст. 313 КК України (у 2016 році – 7, +71,4%), із яких за 9 – особам повідомлено про підозру, або 75% (у 2016 році – 5, або 71,4%, по державі 86,1%).

  Задокументовано 16 кримінальних правопорушень передбачених ст. 317 КК України (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) (у 2016 році – 7), за якими у 16 провадженнях особам повідомлено про підозру (у 2016 році – 6), питома вага становить 100% (у 2016 році – 85,7%, по державі 84%).

  Відкрито 13 кримінальних проваджень, передбачених ст. 321 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, збут отруйних чи сильнодіючих речовин) (у 2016 році – 3, більше у 4 рази). Про підозру повідомлено у 7 провадженнях або 53,8% (у 2016 році – жодного).

  У кримінальних провадженнях, за якими закінчено досудове розслідування, вилучено 196,2 кг наркотичних засобів (у 2016 році – 109,3 кг, більше на 79,5%). Крім того, вилучено 7,4 кг психотропних речовин (у 2016 році – 874 г).

  Безпосередньо працівниками УПН проведено 75 оперативних закупок та 78 обшуків в рамках оперативного супроводження досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

  Виявлення фактів збуту наркотиків  

  Зареєстровано 123 кримінальних правопорушення, пов’язаних із незаконним збутом наркотичних засобів, що на 39,8% більше ніж минулого року (у 2016 році – 88, по державі більше на 151,9%). Найменше виявлено таких злочинів у Миронівському ВП (1), Бориспільському ВП, Переяслав-Хмельницькому ВП, Києво-Святошинському ВП, Сквирському ВП (по 4).

  За 100 (у 2016 році – 31, більше у 3 рази) кримінальними правопорушеннями встановлено осіб, причетних до їх вчинення, питома вага повідомлень про підозру складає 81,3% (у 2016 році – 35,2%, державний показник 69,2%).

  Усього розслідувано 102 таких кримінальних правопорушення проти 51 минулого року. Динаміка становить +100% (по державі більше на 247%).

   Злочинність у громадських місцях

  Всього зареєстровано 820 злочинів, учинених у громадських місцях (у 2016 році – 1124, -27%), за 472 з яких, особам повідомлено про підозру (у 2016 році – 401, +18%). Питома вага їх розкриття, з числа вчинених цього року, становить 57,6% (у 2016 році –35,7%).

  Всього розслідувано 508 кримінальних проваджень (у 2016 році – 424, +19,8%).

  За результатами порівняльного аналізу впродовж 2016-2017 років, спостерігається зменшення на 32,4 % кількості скоєних у громадських місцях тяжких та особливо тяжких злочинів (з 321 до 217).

  Відбулося зниження рівня злочинності за такими видами кримінальних правопорушень:

  грабежів – на 56,6% (з 339 до 147);

  розбоїв – на 52,5% (з 40 до 19);

  хуліганств – на 43,6% (з 55 до 31);

  незаконних заволодінь ТЗ – на 32,4% (з 71 до 48);

  крадіжок – на 13,1 % (з 421 до 366).

  Із загальної кількості злочинів, учинених у громадських місцях всього в умовах вулиці скоєно – 1100, з них без урахування закритих – 540
  (у 2016 – 846, -36,2%).

  Особам повідомлено про підозру за 292 злочинами, питома вага складає 54,1% (у 2016 році – 278, або 32,9%).

  Всього розслідувано 436 кримінальних проваджень (у 2016 році – 369, +18%).

  Сфера економіки  

  Всього у сфері економіки виявлено 1057 кримінальних правопорушень.

  З них:

  - у сфері господарської діяльності (ст.ст. 199-233 КК України) без урахування закритих зареєстровано 105 таких злочинів, що на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року (118).

  За вчинення 28 кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозру (у 2016 році – 25, +12%). Питома вага до числа зареєстрованих
  складає 26,7% (у 2016 році – 21,2%, по державі 40,9%).

  Досудове розслідування закінчено у 32 кримінальних провадженнях
  (у 2016 році – 30, +6,7%). Залишок нерозкритих кримінальних правопорушень поточного року становить 77.

   у сфері службової діяльності (ст.ст. 364-370 КК України) без урахування закритих зареєстровано 952 таких злочини, що на 25,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року (757).

  За 462 такими кримінальними правопорушеннями особам повідомлено про підозру (у 2016 році – 311, +48,6%). Питома вага до числа зареєстрованих складає 48,5% (у 2016 році – 41,1%, по державі 45,5%).

  Розслідувано 411 таких правопорушень (у 2016 році – 534, -23%). Залишок нерозкритих кримінальних правопорушень поточного року становить 483.

   Розшукова робота 

   Розшук злочинців, які переховувалися від слідства, дізнання та суду

  Всього перебувало у розшуку 1150 злочинців, які переховувались від слідства, дізнання та суду. З них, оголошено у розшук у звітному періоді 374, розшукано 337 осіб, залишок нерозшуканих злочинців складає 813. Динаміка залишку кількості нерозшуканих таких осіб до початку року становить 4,8%.

           Найбільше залишок не розшуканих осіб відносно початку поточного року зріс у Васильківському ВП (+18,2%), Києво-Святошинському ВП (+12,9%), Ірпінському ВП (+11,1%), Броварському ВП (+10,4%), Білоцерківському ВП (+9,4%), Обухівському ВП (+6,3%).

  Безвісно зниклі

  Перебувало у розшуку на початок звітного періоду 1253 безвісно зниклих особи, з них, оголошено в розшук у звітному періоді – 403, установлено місцезнаходження 384, залишок нерозшуканих осіб становить 869. Динаміка залишку кількості нерозшуканих таких осіб до початку року становить 2,2%.

  Найбільше залишок не розшуканих осіб відносно початку поточного року зріс у Білоцерківському ВП (+11,4%), Броварському ВП (+8,7%), Обухівському ВП (+8,3%), Миронівському ВП (+8,3%), Васильківському ВП (+5,4%), Сквирському ВП (+5,4%).

    Невпізнані трупи

  Всього на обліку перебувало 445 осіб невпізнаних трупів, поставлено на облік у звітному періоді – 54, знято з обліку – 41, залишок – 404. Динаміка залишку кількості нерозшуканих таких осіб до початку року становить +3,3%.

  Залишок невпізнаних трупів відносно початку поточного року зріс у Обухівському ВП (+44,4%), Переяслав-Хмельницькому ВП (+20%), Бориспільському ВП (+11,8%), Броварському ВП (+11,1%), Києво-Святошинському ВП (+3%), Васильківському ВП (+2%).

  Торгівля людьми та правопорушення у сфері суспільної моралі 

  Зареєстровано 17 фактів торгівлі людьми (у 2016 році – 7, +142,9%, по державі більше на 200,9%), за якими розпочато кримінальні провадження за ст. 149 КК України. За вчинення 11 кримінальних правопорушень особам повідомлено про підозру
  (у 2016 році – 1), питома вага до числа зареєстрованих складає 64,7% (у 2016 році – 14,3%, по державі 39,6%). Розслідувано 14 таких кримінальних правопорушень (у 2016 році – 1, по державі більше на 105%).

  Задокументовано 109 кримінальних правопорушень передбачених
  ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) (у 2016 році – 6), за якими у 99 провадженнях особам повідомлено про підозру (у 2016 році – 1), питома вага становить 90,8% (у 2016 році – 16,7%, по державі 89,4%).

  Виявлено 14 фактів утримання місць розпусти і звідництва, передбачених ст. 302 КК України (у 2016 році – 8, +75%), із яких за 12 – особам повідомлено про підозру, або 85,7% (у 2016 році – 7, або 87,5%, по державі 86,4%).

  Відкрито 99 кримінальних проваджень за фактами сутенерства або втягнення особи у заняття проституцією, передбачених ст. 303 КК України (у 2016 році – 30, більше у 3 рази). Про підозру повідомлено у 85 провадженнях або 85,9% (у 2016 році – 22, або 73,3%, по державі 71,2%).

   Стан злочинності серед неповнолітніх 

  Злочинність серед неповнолітніх зменшилась на 26,1% (з 330 до 244), у тому числі зменшилась кількість учинених дітьми особливо тяжких злочинів – на 50% (з 8 до 4), тяжких – на 36,7% (з 169 до 107).

  У скоєнні кримінальних правопорушень приймали участь 170 неповнолітніх осіб, серед яких: 70 – учні середніх навчальних закладів, 39 – учні коледжів, 14 – навчаються у вищих навчальних закладах, 47 – не навчаються і не працюють.

  В групах неповнолітніми вчинено 12 кримінальних правопорушень
  (у 2016 році –42, -71,4%), у групах неповнолітніми спільно з дорослими – 43
  (у 2016 році – 46, -6,5%), раніше вчинявшими злочини – 41
  (у 2016 році – 86, -52,3%), у стані алкогольного сп’яніння – 6 (у 2016 році – 22,
  -72,7%).

  За звітний період до суду направлено 221 кримінальне правопорушення, вчинене неповнолітніми (у 2016 році – 306, -27,8%).

  Збільшилась реєстрація злочинів, учинених неповнолітніми у Києво-Святошинському ВП на 61,5% (з 13 до 21), Переяслав-Хмельницькому ВП на 20,4% (з 17 до 22), Білоцерківському ВП на 12% (з 50 до 56).

  Порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилась кількість учинених неповнолітніми крадіжок на 23,4% (з 205 до 157), незаконних заволодінь АМТ на 70,2% (з 47 до 14).

  Виявлено 10 фактів втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, що на 41,2% менше від аналогічного періоду минулого року (17), 6 фактів зґвалтування неповнолітніх (у 2016 році – 1), 1 такий факт щодо малолітнього, 6 фактів вчинення насильницького задоволення статевої пристрасті неприроднім способом щодо неповнолітнього та 2 таких факти щодо малолітнього.

   Адміністративна практика 

  Під час профілактичних заходів працівниками ювенальної превенції виявлено 3095 адміністративних правопорушень (у 2016 році – 1598, більше майже у 2 рази), з них учинені неповнолітніми – 317 (у 2016 році – 210), дорослими – 2778 (у 2016 році – 1388, більше у 2 рази), за якими у подальшому складені адміністративні протоколи.

  Незважаючи на вжиті профілактичні заходи продовжують мати місце факти продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, що безпосередньо веде до скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень. Виявлено 137 фактів порушення правил торгівлі у частині продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім (ч.2 ст.156 КУпАП), за аналогічний період минулого року таких правопорушень виявлено лише 83.

  Матеріали за 119 адміністративними правопорушеннями направлено до ГУ ДФС у Київській області, за результатами розгляду яких 35 суб’єктів господарської діяльності позбавлено ліцензії на проведення торгівлі (Васильківський ВП – 11, Білоцерківський ВП – 8, Іванківське відділення поліції – 4, Фастівське відділення поліції – 3, Баришівське відділення поліції, Богуславське відділення поліції, Таращанське відділення поліції – по 2, Переяслав-Хмельницький ВП, Згурівське відділення поліції – по 1).

  За ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого
  ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) складено 2037 протоколів проти 953 минулого року (більше у 2 рази).

  Негативний вплив здійснюють дорослі особи, які зловживають алкогольними напоями та втягують неповнолітніх у пияцтво. За ст. 180 КУпАП (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння) до адміністративної відповідальності притягнуто 73 дорослих особи.

   Розшук неповнолітніх

  Надійшло 460 повідомлень щодо безвісного зникнення 472 неповнолітніх.

  Усього розшукано 469 неповнолітніх, з них без заведення ОРС протягом доби – 384, із заведенням ОРС – 85. В розшуку залишаються 3 неповнолітніх, з яких 1 – минулих років.

  Робота груп реагування патрульної поліції

  У середньому за добу до патрулювання груп реагування патрульної поліції залучається 90 нарядів, з яких 8 – УПП в м. Бориспіль ДПП НПУ (238 працівників поліції), із запланованих 136 нарядів. Основним завданням вказаних груп є реагування на повідомлення громадян, які надходять на спецлінію «102», та проведення превентивних заходів із недопущення скоєння кримінальних правопорушень.

  З початку року працівниками ГРПП складено 89,6 тис. протоколів про адміністративне правопорушення, із яких:

  2,6 тис. – за ст. 1732 КУпАП;

  325 – по лінії дозвільної системи;

  84 – за ст. 187 КУпАП;

  5 тис. – за керування автотранспортом у нетверезому стані;

  42,5 тис. – по лінії безпеки дорожнього руху;

  39,1 тис. – за іншими статтями КУпАП.

  Перевірено 4260 осіб, стосовно яких застосовано адміннагляд, 2193 особи, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, 1130 дітей, які перебувають на профобліку, 1069 власників мисливської зброї та затримано 2434 особи за кримінальні правопорушення (по гарячих слідах, до 24 год. від моменту реєстрації), перевірено 22481 автотранспортних засобів, 508 ломбардів.

  Крім того, на території міста Бориспіль функціонує патрульна поліція УПП в м. Бориспіль ДПП НПУ, яка здійснює реагування на всі повідомлення, що надходять від громадян на спецлінію «102».

  З початку року ними відпрацьовано 24,3 тис. викликів на спецлінію «102», виконано 17,5 тис. самопризначених завдань, виявлено 13,4 тис. порушень ПДР (з них, за ст.130 КУпАП – 443, ст. 124 КУпАП – 880), 2,3 тис. інших адміністративних правопорушень (у т.ч. за ст.173 КУпАП –96, ст.173-2 ч.1 КУпАП –58, ст.178 ч.1 КУпАП – 804, ст.185 КУпАП – 20).

   Результати роботи ППСПОП «Миротворець»

  Впродовж 2017 року в результаті відпрацювання території Київської області та зони АТО, особовим складом Полку ПСПОП «Миротворець» перевірено 358 тис. особи з питань їх причетності до скоєння злочинів, а також перевірено 185 тис. транспортних засобів. За результатами вказаних перевірок затримано 355 осіб, у тому числі 133 особи, які перебували у розшуку, з них 92 особи – учасники незаконних військових формувань. Вилучено 9 одиниць вогнепальної зброї, 990 набоїв, 24 гранати, 10 вибухонебезпечних предметів, 5 одиниці холодної зброї, 9,6 кг наркотичних засобів та прекурсорів.

  Під час проведення спільних з іншими підрозділами НП України заходів, спрямованих на забезпечення публічної безпеки, порядку та профілактичної діяльності, протидії злочинності складено 1139 адміністративних протоколів та виявлено 272 правопорушення, що містять ознаки кримінального правопорушення.

  Від початку року згідно розпоряджень Національної поліції 321 працівник Полку був залучений до виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Згідно бойових розпоряджень Штабу АТО було залучено 90 працівників  Полку. Станом на 31.12.2017 у зоні АТО перебуває 70 працівників, з яких 53  щодобово залучаються до виконання завдань.

  Результати роботи БПОП

  З початку року працівниками БПОП перевірено 1195 (у 2016 році – 601) автомобільних транспортних засобів, складено 599 протоколів про адміністративні правопорушення (у 2016 році – 579), затримано 12 осіб, що перебували в розшуку (у 2016 році – 31).

  Працівниками БПОП за участю розкрито 104 кримінальні правопорушення, з них: за ст. 185 ККУ – 35; ст. 309 ККУ – 35; ст. 263 ККУ- 7;
  ст. 303 ККУ –  12; ст.ст. 125 ККУ, 358 ККУ, 115 ККУ, 307 ККУ – по 1;
  ст.ст. 187 ККУ, 186 ККУ – по 2; ст. 302 ККУ –  3; ст. 267-1 ККУ –  4.

  Виявлено та вилучено:

  8 одиниць вогнепальної зброї, 9 гранат, 152 набої, 36 патронів, 1 одиницю пневматичної зброї, димову шашку, зривпакет, 2 магазини до автомату Калашникова та пістолета Макарова, 6 ножів, 7 предметів схожих на патрони до бойової нарізної вогнепальної зброї, 1 предмет схожий на запал УЗРГМ21;

   наркотичні речовини: 765 г амфетаміну, обладнання для виготовлення наркотичних засобів, 5,1 кг подрібненої коноплі, 472 мл ацетильованого опію, 111 г метадону, 9 медичних шприців з рідиною схожою на екстракт опію.

   Протидія організованій злочинності

  З початку року до суду направлено матеріали відносно 7 організованих злочинних груп (у 2016 році – 3 групи).

  Членами організованих злочинних груп учинено 70 (у 2016 році – 25) кримінальних правопорушень, з них 64 тяжких та особливо тяжких, у тому числі 14 фактів вимагання, 5 фактів торгівлі людьми, 3 незаконного обігу зброї, 33 злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

  Виявлено 31 особу, яка вчинила кримінальні правопорушення у складі організованих злочинних груп, з них відносно 10 застосовано запобіжний захід – тримання під вартою, 2 – застава, 14 – домашній арешт.

  Групова злочинність

  Закінчено досудове розслідування за 418 кримінальними правопорушеннями, вчиненими групами осіб, у т. ч. за 203 крадіжками різних форм власності, 21 незаконними заволодіннями транспортними засобами,
  18 фактами вимагання, 16 розбійними нападами, 16 грабунками, 21 шахрайством, 6 фактами хуліганства, 6 умисними убивствами, 5 фактами незаконного поводження зі зброєю,4 ТТУ, 1 згвалтуванням.

  Виявлено 557 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у складі груп, з яких заарештовано 73.

  Безпосередньо працівниками карного розшуку розкрито 247 кримінальних правопорушень, скоєних групами осіб, у т.ч. 179 тяжких та особливо тяжких.

   Результати роботи кінологічного центру

  У поточному році під час виконання завдань, зокрема із забезпечення публічного порядку, документування кримінальних правопорушень, проведення відпрацювань, службові собаки були задіяні 585 разів (у 2016 році – 619). Під час проведення заходів, у яких брали участь кінологи зі службовими собаками, було викрито 423 злочини (у 2016 році – 387).

  Під час проведення профілактичних заходів з документування фактів незаконного обігу наркотичних засобів, кінологи зі службовими собаками залучались 40 разів (у 2016 році – 33). З їх використанням було виявлено та вилучено 2,7 кг канабісу, 0,8 г амфетаміну, 314 рослини коноплі, 18,1 куб. речовини коричневого кольору (опій), 0,015 г метадону.

  З використанням службових собак виявлено та вилучено 34 од. вогнепальної зброї, 3205 набоїв, 28 мисливських ножів, 1 кг тротилу.

  Крім того, під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей було відряджено 24 працівника Кінологічного центру ГУНП в Київській області.

  Приклад:

  29.09.2017 при відпрацюванні дачних ділянок у садовому товаристві, на південно-східній околиці смт Новгородське Донецької області, службовою собакою «Арбен» було виявлено:

  танкову міну ТМ 62Н – 1 од.;

  міни калібру 120 мм – 2 од.;

  тротилові шашки 400гр. – 2 од.;

  тротилові шашки 200 гр. – 1 од.;

  саморобний вибуховий пристрій – 1 од.;

  стартовий артилерійський заряд Ж40125-Д81 – 1 од.;

  накладний заряд хвостовика 120 мм міни – 4 кг;

  пластиду – 100 гр.

  Виявлені боєприпаси вилучено та знищено представниками вибухотехнічної служби ГУНП в Донецькій області.

   

  Робота зі зверненнями громадян та їх особистого прийому керівництвом Головного управління

  У 2017 році до підрозділів поліції Київської області надійшло 50,6 тис. звернень громадян, збільшення на 8% (у 2016 році – 46,8 тис.).

  Кількість заяв збільшилась на 8% (з 44,6 тис. до 48,1 тис.), цей показник складає 95,2% від загальної кількості звернень, що надійшли на адресу підрозділів Головного управління.

  Відбулось збільшення на 9% кількості скарг громадян (з 2212 до 2411).

  Збільшилась на 14,2% кількість звернень і запитів народних депутатів України, при цьому 23,1% з них стосувалися злочинів, що вчинені або готуються. Завдяки вжитим керівництвом Головного управління заходам порушень термінів розгляду депутатських звернень і запитів за зазначений період не допущено. 

  На 10 % збільшилась кількість звернень громадян під час їх особистого прийому. Станом на 30.12.2017 прийнято 22089 заявників, за аналогічний період минулого року – 20075.

  Безпосередньо керівництвом Головного управління та структурних підрозділів за звітний період на особистому прийомі прийнято 1765 громадян
  (у 2016 році – 1367).

  Порівняно з аналогічним періодом минулого року, на 78,3% зменшилась кількість повторних звернень громадян, що надійшли на адресу підрозділів Головного управління (128 заяв і скарг у 2017 році проти 589 у 2016 році).

  Найчастіше з повторними зверненнями громадяни звертались до Богуславського ВП – 41, СУ – 40, Баришівського ВП – 14, Сквирського ВП – 11, Іванківського ВП – 6, Васильківського ВП, УЛМТЗ – по 4, УПД, Переяслав-Хмельницького ВП – по 3.

  Звернення громадян розподілені за такою тематикою:

  - про діяльність ОВС – 7389 (у 2016 році – 7794), зменшення на 5,2 %, з них про заохочення працівників ОВС – 68 (у 2016 році – 22);

  - про злочини, що вчинені або готуються – 10612 (у 2016 році – 9816), збільшення на 8,1%;

  - соціально-побутові проблеми громадян – 31177 (у 2016 році – 27794), збільшення на 12,2%;

  Кількість звернень громадян щодо дій або бездіяльності працівників поліції, порівняно з минулим роком, збменшилась на 1,1% і складає – 1395 звернень (у 2016 році – 1411), з яких обґрунтованих – 210. Найбільша кількість звернень стосовно дій працівників поліції знайшла своє підтвердження в підрозділах УКЗ – 121, Вишгородському ВП – 49, Києво-Святошинському ВП – 36, УІАП – 24, Таращанському ВП – 6, ВП Зони ЧАЕС – 3.

  Відбулося зменшення на 62,7 % кількості звернень громадян, які відносяться до мало захищених верств населення, у тому числі ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни – 157 (у 2016 році таких звернень було 421). Питома вага звернень даної категорії громадян складає 0,3% від загальної кількості.

  Збільшилася кількість порушень термінів розгляду звернень, допущених працівниками ГУНП в Київській області – 48, проти 6 таких порушень у 2016 році.

  За порушення вимог Закону України "Про звернення громадян" притягнуто до дисциплінарної відповідальності 65 працівників поліції (Васильківського ВП – 11, Бородянського ВП – 9, Броварського ВП – 7, Обухівського ВП – 6, Фастівського ВП – 5, Сквирського ВП, Вишгородського ВП, Макарівського ВП – по 4, Києво-Святошинського ВП, Богуславського ВП – по 3, Білоцерківського ВП, Миронівського ВП, Кагарлицького ВП – по 2, Бориспільського ВП, Таращанського ВП, Яготинського ВП – по 1).

  УОАЗОР ГУНП в Київській області

   

 • Звіти 2013-2017

   

   

 • Звіти керівників підрозділів 2018

  ГУНП Київської області

  Відділ поліції зони ЧАЕС

  Вишгородський відділ поліції

  Володарське відділення поліції

  Баришівське відділення поліції

  Переяслав-Хмельницький відділ поліції

  Сквирський відділ поліції

  Васильківський відділ поліції

  Макарівське відділення поліції

  Білоцерківський відділ поліції

  Бориспільський відділ поліції

  Відділ поліції Аеропорту "Бориспіль"

  Києво-Святошинський відділ поліції

  Богуславське відділення поліції

  Фастівське відділення поліції

  Миронівський відділ поліції

  Броварський відділ поліції

  Ірпінський відділ поліції

  Таращанське відділення поліції

  Обухівський відділ поліції

  Кагарлицьке відділення поліції

  Ржищівське відділення поліції

  Бородянське відділення поліції

  Тетіївське відділення поліції

  Яготинське відділення поліції

  Ставищенське відділення поліції

  Рокитнянське відділення поліції

  Березанське відділення поліції

  Згурівське відділення поліції

  Іванківське відділення поліції

  Славутицьке відділення поліції

   

 • Звіт 2019

 • Звіт 2019 (за 10 місяців)

 • Звіт 2014 - 2019

 • Звіт 2019

 • Річні звіти ВП
 • Звіт за 2020 рік